Lenka Falušiová: Hluboko v lese 

Lenka Falušiová: Hluboko v lese
Galerie Františka Drtikola, Tyršova 106, Příbram 1 
12. květen 2020 - 12. červenec 2020

Příbram, Galerie Františka Drtikola

Lenka Falušiová patří k lesním chodcům a ve svých velkoformátových kresbách - grafikách nás vede do světa jesenických horských smrčin, kraje rozsáhlých a přirozených jehličnatých lesů. Pletivo delikátních čar a šrafur nikde nezačíná, ani nekončí, přesto z nich les vystupuje v působivé kráse: „Les, kam lidská noha nevkročí, temná houština, která promlouvá hlubokým zvukem“.

Výstava Lenky Falušiová je v mnoha ohledech podivná, nebude mít vernisáž, možná na ní budete sami a otevírá se v době, kdy my jsme stáli, ale skrze nás tajemně prošel čas a proměnil tvář světa i nás samotné. Ty změny jsou do značné míry odrazem neblahých zásahů člověka do míst, kam se pouštět neměl. Bůh-příroda se směje: Vybral sis to sám.

MgA. Lenka Falušiová, 1988
Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér grafiky I. Jiřího Lindovského a Dalibora Smutného). Od 2015 členství ve sdružení českých grafiků Hollar v Praze. V roce 2014 získala ateliérovou cenu za celoroční práci (klausura AVU) a v roce 2015 ocenění Grafika roku (hlavní cena ve studentské kategorii). 2019 Cena Nadace Hollar na XXV. Festival komorní grafiky / Hollarova galerie v Praze.

Kurátorka: Radoslava Schmelzová

 

Galerie Františka Drtikola