Listopad 1989 v pražských ulicích 

Listopad 1989 v pražských ulicích
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8  
25. září 2019 - 26. duben 2020

Praha 8, Muzeum hlavního města Prahy

Výstava představí prostřednictvím plakátů, letáků, fotografií a filmových záběrů průběh listopadových a prosincových událostí roku 1989 v hlavním městě Praze. Přiblíží návštěvníkům hlavní události a jejich aktéry, kteří byli tomuto dějinnému okamžiku přítomni a aktivně se podíleli na demontáži totalitního politického systému, jemuž před třiceti lety dominovala Komunistická strana Československa. Výstava bude pokrývat časové období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989.

 

Muzeum hlavního města Prahy