Výstava prací žáků výtvarného oboru pražských ZUŠ 

Výstava prací žáků výtvarného oboru pražských ZUŠ
Novoměstská radnice - Galerie ve věži, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 
6. květen 2021 - 27. květen 2021

Praha 2, Novoměstská radnice — Galerie ve věži

Výstavy se účastní 40 učitelů výtvarných oborů pracemi svých studentů z 16 státních a 1 soukromé ZUŠ Praha. Je zde srovnání prezenční „předcovidové“ tvorby s výukou distanční , která se liší dle osobnosti učitele.  Co učitel, to vlastní recept. Tak vznikla VO ZUŠ kuchařka. Přijďte se podívat, jak se výtvarné umění v ZUŠ proměnilo a přesvědčit se o tom, že invence a krása ani v současné době nezanikly.

Novoměstská radnice - Galerie ve věži