cg.jpeg 

Jaroslava Pešicová: Jeviště nekonečných příběhů
Galerie umění Karlovy Vary — Letohrádek Ostrov, Zámecký park 226, Ostrov 
18. květen 2021 - 4. červenec 2021

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov

Grafické listy ze sbírek galerie.

Tvorbu malířky, grafičky a ilustrátorky Jaroslavy Pešicové (1935–2015) charakterizuje zobrazování mnohofigurálních scén – zpracovává podivuhodná dění v podivuhodných kompozicích plných pohybu a až barokních forem. Takový je i prezentovaný soubor grafických listů z let 1972 - 1982 z galerijních sbírek, kterým vévodí divadelní svět, naplněný absurdní poetikou i tajemností.

Malířka, grafička a ilustrátorka Jaroslava Pešicová (1935–2015) se v tvorbě nejvíce zaměřovala na zobrazování mnohofigurálních scén, hlavně v grafických listech a kresbách, kterým se věnovala od 70. let 20. století. Podivuhodné dění v podivuhodných kompozicích plných pohybu, krásných až barokních forem. Takové jsou grafické listy z let 1972 - 1982 z galerijních sbírek, kterým vévodí divadelní svět, naplněný absurdní poetikou i tajemností. Její raná tvorba vycházela z nové figurace.

Jaroslava Pešicová v 50. letech 20. století studovala na Vyšší škole uměleckého průmyslu u profesorů Petra Dillingera, Karla Tondla a obor ilustrace u prof. Karla Müllera. Následně vystudovala na AVU monumentální malbu u prof. Vladimíra Sychry. V 60. letech se stala členkou umělecké skupiny Etapa a v roce 1990 členkou SČUG Hollar.

Kurátorka výstavy: Michaela Šárköziová

Galerie umění Karlovy Vary — Letohrádek Ostrov