Sbírka 19. století a počátku 20. století 

Sbírka 19. století a počátku 20. století
Severočeská galerie výtvarného umění, Michalská 7, Litoměřice 
27. srpen 2015 - 27. srpen 2022

Litoměřice, stálá expozice - SGVU - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Závěr stálé expozice galerie tvoří umění 19. a počátku 20. století. Umělecké styly se v této době střídaly rychleji nebo působily současně v různých proudech. Ukázkou klasicistní tvorby je Poseidonův chrám v Paestu od Sidonie Fischer z roku 1802, do doby romantismu nás přenese obraz velmi nadaného, bohužel předčasně zemřelého Adolfa Kosárka V lese. Další romantické zákoutí představuje obraz Krajina s chalupou u vody Josefa Navrátila. Krajina v Šárce Antonína Mánesa náleží již počátku realismu.

Přelom 19. a 20. století je obdobím prolínání uměleckých stylů a názorů. Václav Brožík a jeho obraz Polibek se setkává s plátnem Na písku I Miloše Jiránka z roku 1908, Art nouveau zastupuje dřevěná plastika Úžas od Františka Bílka. Vystaven je Portrét dívky v šátku od profesora Akademie v Mnichově Franze Defreggera, obraz Po dešti Luďka Marolda i Krajina z roku 1881 Antonína Chittussiho.

 

Severočeská galerie výtvarného umění