Akademický malíř Vladimír Suchánek, renomovaný český grafik, člen Evropské akademie věd a umění a dlouholetý předseda Sdružení českých umělců grafiků Hollar, zemřel 25. ledna 2021 ve věku 87 let. Svět výtvarného umění v něm ztratil nejen vynikající uměleckou osobnost, ale i vzácně čestného a noblesního člověka.

suchanek-grafika

Obr. 1.  Půlnoční ulita, 2019, litografie, 295x410 mm
Obr. 2.  Naděje II, nedatováno, litografie, 215x155 mm

Vladimír Suchánek (1933), rodák z Nového Města nad Metují, studoval výtvarné umění nejprve na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, poté v letech 1954-60 na Akademii výtvarných umění v grafické škole profesora Vladimíra Silovského. V první polovině šedesátých let tvořil strukturální grafiky a monotypy v duchu informální abstrakce, brzy se však natrvalo vrátil k figurativnímu projevu. Během následujících desetiletí se stal jedním z předních představitelů české umělecké grafiky a mezinárodně respektovaným mistrem v technice litografie. Retrospektivní přehlídkou umělcovy tvorby k jeho 80. narozeninám byla výstava Melancholická ulita uspořádaná v Císařské konírně Pražského hradu v roce 2013.

su02

Obr. 3.  Leda s labutí, 1987, litografie, 595x495 mm
Obr. 4.  Primavera, 1995, litografie, 480x320 mm

Tvorba Vladimíra Suchánka vychází z estetiky secese a symbolismu, jejíž dědictví aktualizuje a neortodoxně rozvíjí. Téma čerpá nejčastěji z oblasti mytologie, poezie, výtvarného umění a hudby. Tlumená pastelová barevnost a linie zvlněné do pružných organických forem – mezi nimiž má zvláštní roli logaritmická spirála, tolik oblíbená samotnou přírodou – společně utvářejí osobitou poetiku grafických listů. Nedostižné virtuozity dosáhl umělec v užívání lavírované litografie, při níž vznikají křehké náhodné struktury barevných ploch, které v kompozici vyvažují působení energických a pevných linií.

su03

Obr. 5.  Ilustrace k povídce Franze Kafky Proměna (Kniha-grafika-bibliofilie 1996),  litografie, 210x120 mm
Obr. 6.  Pocta Josefu Šímovi, nedatováno, litografie, 300x230 mm 

Kromě volné tvorby se Vladimír Suchánek věnoval knižní ilustraci, exlibris a návrhům poštovních známek. Excelentní výkon a opus magnum jeho ilustrační tvorby představuje soubor pěti barevných lavírovaných litografií, doprovázejících bibliofilské vydání Kafkovy povídky Proměna z roku 1996. Ve stejném roce vytvořil svůj první návrh poštovní známky ke 100. výročí narození Josefa Sudka, následovaný dvěma desítkami dalších návrhů. Umělcovu lásku k hudbě prozrazují časté hudební náměty v jeho tvorbě. Vladimír Suchánek byl také klarinetistou a zakladatelem kapely Grafičanka, do níž angažoval další hudebně nadané umělce-grafiky: Jaroslava Hořánka, Jiřího Anderleho, Karla Demela a Jiřího Slívu.

su04Obr. 7.  Odvanutá vzpomínka, nedatováno, litografie, 300x245 mm
Obr. 8.  Dotek minulosti, 1991, litografie, 430x320 mm 

V roce 1990 se Vladimír Suchánek zasloužil o obnovu Sdružení českých umělců grafiků Hollar, jehož činnost byla počátkem sedmdesátých let normalizačním komunistickým režimem zastavena. Pro svou obětavost ve službě společnému zájmu i pro všeobecný respekt mezi umělci byl roku 1995 zvolen do čela spolku Hollar. Funkci předsedy vykonával po dobu dvaceti let, poté byl až do sklonku života čestným předsedou spolku. Jeho přátelé si jej budou pamatovat jako gentlemana, vynikajícího umělce a laskavého člověka pevného charakteru, kterému se za života dostalo uznání a četných poct, aniž by to jakkoli poznamenalo jeho vrozenou lidskost a skromnost.

Autor: Jiří Bernard Krtička