Takaši Murakami (nar. 1962, Tokio) patří mezi nejúspěšnější a nejvýraznější osobnosti světa umění v Japonsku a je dobře známý i na mezinárodní scéně. Oceňována je především jeho schopnost propojovat estetiku tradičního japonského umění s uměním současným a snaha operovat s ní v kontextu pop-kultury. Studoval  tradiční japonskou malbu (nihonga), od níž se později přiklonil ke konceptualismu a pop-artu, aniž by ji zcela opustil.

 a red river is visible 2014

Obr. 1 Takaši Murakami: Rudá řeka je viditelná (2014)

Superflat

V devadesátých letech 20. stol Murakami získal popularitu a stal se zakladatelem postmoderního hnutí „superflat“ (doslovně super-plochost). Toto hnutí poukazuje na souvislosti mezi estetikou historických děl japonského tradičního umění a současné pop-kultury reprezentované anime a mangou, pro které je typický specifický styl kresby založený na výrazné stylizaci. Oba styly mají mít společnou určitou (podle superflat nejen vizuální) „plochost“.

Jinými slovy Murakami ve své teorii načrtl přímou linku mezi japonským uměním 17. století a anime, jehož počátek sahá do 70. let 20. století, s více či méně zřejmým záměrem navrátit se ke kořenům. Ovšem je třeba si uvědomit fakt, že na dnešní podobu anime měla velký vliv americká pop-kultura, ze které bylo mnoho přejato a přizpůsobeno japonskému prostředí.

jellyfisheyes 2006

Obr. 2 Takaši Murakami: Oči medúzy (2006)

Anime průmysl jako takový je silně komerčním prostředím, kde mnohdy rozhodují dobré prodeje či nízké výrobní náklady nad vlastní uměleckou kvalitou díla či myšlenkovou hloubkou. Hnutí superflat tento trend nejen bere za vlastní, ale neváhá jej glorifikovat. Pojem superflat by měl by odrážet japonskou konzumní kulturu a její absolutní plochost ve více fazetách významu tohoto slova.

mr dob 2016

Obr. 3 Takaši: Murakami: Mr. Dob (2016)

V širším kulturním kontextu (nepopiratelná existence poválečného kulturního vlivu USA na Japonsko) se Murakami při svém návratu ke kořenům možná paradoxně nesnaží o nic jiného než o jakousi „znovu-amerikanizaci“ již dříve japonským zdomácněním prošlé americké kultury. Zda-li je superflat plnohodnotným pokračovatelem pop-artu či jen a pouze hybridní směsí japonské postmodernity, je těžké určit, protože - objektivně vzato - balancuje někde mezi těmito dvěma póly.

 kaikaikiki logo

Obr. 4 Logo společnosti Kaikai Kiki

Kaikai Kiki

Murakami se otevřeně se hlásí ke snaze své umění maximálně komercializovat. Systematicky buduje značku svého jména a k tomu mu napomáhá i jeho společnost Kaikai Kiki. Jedná se o podnik, který Murakami založil, zaměřený na produkci a propagaci uměleckých děl, obecný management kulturních projektů a událostí, podporu a související management pro umělce, které zastupuje. Mimo jiné produkuje i vlastní merchandise – reklamní výrobky spojené s uměním a umělci, jež má ve vlastní stáji.

Promo video k 6HP (Six Hearts Princess) z produkce Kaikai Kiki, režie Takaši Murakami:

Takaši Murakami se věnuje kromě vlastní umělecké aktivity obdivuhodné šíře (výtvarné umění, design, sochařství, film) i dalším činnostem. Je kurátorem, sběratelem umění, ale i úspěšným podnikatelem. Navzdory svému poněkud kontroverznímu předsevzetí maximálně zpeněžit své umění je nepřehlédnutelnou osobností na poli světového umění.

Autorka: Lucie Šimánková