Skupina F

Skupina F má za cíl destigmatizaci lidí s duševním onemocněním.
Víc než dvě třetiny Skupiny F tvoří lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
Zbylá třetina jsou lidé, kteří se snaží změnit stereotypy dnešní společnosti.

 

 

Pořádáme výstavy, workshopy, přednášky a nově budeme nabízíme k prodeji merch našeho uskupení, 
kterým podpoříte finančně umělce. Například na psychoterapeutické služby, léky a výtvarné potřeby.

 

O nás:

Redakce České galerie založila uměleckou Skupinu F, která je platformou pro umělecky tvůrčí osoby, které mají zkušenost s duševním onemocněním. Lidé s určitým typem talentu jsou prokazatelně více vystaveni riziku psychického onemocnění. Výzvu šíříme po psychiatrických léčebnách a ambulantních zařízeních. Umělce budeme prezentovat nejen na našich stránkách www.ceskegalerie.cz. Skupina F má vytvořit komunitu tvůrců s duševní nemocí a sympatizujících osob. Připravujeme mediální prezentace těchto autorů, pořádáme společné výstavy a další akce.
Důležitou součásti má být i průběžná komunikace, výměna informací a vzájemná podpora v rámci komunity.

 

Výstava:

skupina f dusepatrinam ceskegalerie

https://www.facebook.com/events/180400815929611/

Vernisáž 5. dubna od 18 hodin
Open Letohradská 10
5/4 - 30/4/2018

Kurátor: Jiří Machalický 

 


Přednáška:

 

jak pusobi mozek nod ceskegalerie

Jak působí výtvarná díla na lidský mozek? - přednáška
NOD, Dlouhá 33, Praha 1 
10. duben 2018 od 18:00


Vstup 120 CZK

video z přednášky

 

Divadélko F 

video instalace, 2018
Maňáskové představení ve videozáznamu přibližuje charakteristiku čtyř duševních nemocí - deprese, schizoafektivní poruchy, úzkostně depresivní poruchy a posttraumatického syndromu. Každou část představuje v hlavní roli autentický nositel diagnózy. Maňásky vytvořili pracovníci chráněné dílny pro mentálně handicapované při Domově Harcov v Liberci, kde autorka pracuje jako sociální asistentka.

 


Ve spolupráci s Linhartovou nadací připravujeme na 5. dubna 2018 kolektivní výstavu. Tvůrce a jejich díla budeme vybírat společně s kurátorem Jiřím Machalickým. V průběhu výstavy se budou konat besedy jak s autory, tak s profesionálními umělci a historiky umění. Výstava proběhne na adrese Letohradská 10. Součástí bude i beseda s docentem Ladislavem Kesnerem z Národního ústavu duševního zdraví v Experimentálním prostoru NoD. Rádi bychom následně výstavu uspořádali v obdobné koncepci v dalších prostorech a proto se ucházíme o zařazení do výstavního plánu Pragovka Art District v roce 2018.

 

Vznikli jsme pod neziskovou organizací Fokus Praha, sociální firmou České galerie.
Výstava Skupiny F je realizována za finanční podpory městské části Praha 7


Podporují nás:

Linhartova nadace

Městská část Praha 7


Více na FB stránce @skupina.ef

logo web skupina f2