Recenze

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou představuje unikátní sbírku děl ruských modernistů z počátku 20. století, zapůjčenou z Muzea umění v Jekatěrinburgu. Mimořádně hodnotnou výstavu, nazvanou Malevič, Rodčenko, Kandinskij a ruská avantgarda, můžete zhlédnout v Zámecké jízdárně na Hluboké do neděle 1. srpna.

Pod názvem František Skála a jiné práce připravila  Galerie hlavního města Prahy retrospektivní výstavu ilustrační tvorby oblíbeného současného umělce. Vedle stěžejního průřezu Skálovou ilustrační tvorbou, určenou především dětem, představuje expozice také ukázky z autorovy volné malířské, sochařské a grafické tvorby.  Výstavu můžete navštívit do 29. srpna v Domě U Kamenného zvonu.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy nabízí pod názvem Heda: Kameni, promluv! setkání s dílem pozoruhodné ženy, sochařky Hedviky Zaorálkové (1900 - 1982). Výstava, ihned po loňském otevření nadlouho přerušená pandemií, připomíná 120. výročí narození umělkyně. Expozici je možné navštívit do 22. srpna.

Výstava Nad slunce krásnější představuje unikátní sochu Plzeňské madony z katedrály sv. Bartoloměje v obsáhlém kontextu soudobých uměleckých děl a ilustruje tak charakter jedné fáze gotického umění, označované termínem krásný sloh. Obsahem pozoruhodnou a edukativně hodnotnou expozici ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni můžete navštívit do 6. června.

V loňském říjnu představila Národní galerie Praha novou stálou expozici Staří mistři II ve Šternberském paláci na Hradčanech, rozšiřující stálou výstavu ve Schwarzenberském paláci, otevřenou na podzim 2019. Krátce poté však provoz všech expozic přerušil nástup druhé vlny pandemie. Širší veřejnost má proto možnost se s „druhým dílem“ Starých mistrů seznámit teprve nyní.

V době druhé vlny pandemie zůstalo město Šumperk pravidelně tlukoucím srdcem výtvarné scény v České republice. Navzdory uzavření Galerie Jiřího Jílka veřejnosti instaluje kurátor Miroslav Koval měsíc co měsíc novou výstavu. Současná expozice Pavla Rajdla, nazvaná Vlídné světlo, dokazuje, že vysoký standard šumperské galerie veškerá vnější omezení nijak neovlivnila.

Jedním z nápadných důsledků, kterými  se již rok trvající pandemie promítla do běžného života, je pro mnohé z nás zmírnění jeho hektického tempa. Zpomalení, ba i zastavení v obvyklém všedním shonu však může přinést i své ovoce.  To naznačuje Pavlína Bartoňová ve svém zamyšlení nad obrazy Ivany Lomové, kterým doprovází virtuální výstavu malířky, přístupnou na webové stránce galerie Art for Good.

Jméno Rembrandt van Rijn se stalo synonymem holandské barokní malby zlatého věku 17. století. Vedle dramatických šerosvitných scén, sugestivně zobrazujících biblické či historické výjevy, je Rembrandt obdivován především jako mistr realistického a psychologizujícího portrétu.  Právě tomuto žánru je věnována jeho současná pražská výstava Portrét člověka v Paláci Kinských, která byla prodloužena do 21. března.

Ke konci spějící rok 2020, který zasáhl do našich životů dvěma vlnami pandemie, vychýlil z kolejí také obvyklý provoz výtvarné scény. Na nucené uzavření galerií reagovala většina institucí pořádáním výstav ve virtuálním prostředí internetu. Galerie Art for Good, jež se na virtuální expozice specializuje, připravila ke kulatým narozeninám Petra Nikla jeho internetovou výstavu , nazvanou Květy, ryby, štíři.

Letos uplynulo právě 400 let od bitvy  na Bílé hoře, kde 8. listopadu 1620 zvítězila katolická vojska nad armádou protestantských stavů. Bílá hora však není pouze bojištěm a historickým milníkem, ale také významným místem na poutní mapě Čech, kde se obsah náboženské úcty pojí s uměleckou formou jedinečných  kvalit. Všem těmto aspektům je věnována výstava, která je do konce roku 2020 přístupná v nádvoří poutního areálu.

Malíř Patrik Hábl na sebe nedávno strhl pozornost médií svými úspěchy na mezinárodním aukčním trhu. Před diskutabilním názorem trhu však skutečný milovník umění dává přednost prověření díla vlastním hodnotícím pohledem. Příležitost k tomu poskytla letos na podzim výstava Tělo obrazu v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, ze známých důvodů předčasně ukončená 11. října.

Výstava Dobré dílo v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě byla nejen holdem osobnosti myslitele, překladatele a vydavatele Josefa Floriana (1873 – 1941) ze Staré Říše, ale především skvělou prezentací jeho ediční činnosti, ve své době výjimečně komplexní, objevitelské a inspirativní. Expozice byla zaměřena na ilustrace, knižní úpravu a typografii staroříšských tisků a obohacena o ukázky z volné tvorby umělců, kteří s Florianovým vydavatelstvím spolupracovali.

Nadia Rovderová, fotografka, kurátorka a zakladatelka pražské galerie Artinbox, představuje na výstavě Fotofatal 1999–2020 reprezentativní průřez vlastní fotografickou tvorbou z období posledních tří desetiletí. Expozici v pražském Centru současného umění DOX můžete navštívit do 9. listopadu.

Eduard Ovčáček nenese za požár Musea Kampa žádnou zodpovědnost. Ironií osudu však byla právě jeho výstava, nazvaná Propalované koláže a objekty, na několik týdnů přerušena v souvislosti s červencovým požárem budovy. Po znovuotevření je výstava prodloužena do 12. října.

Na výstavě Umění tapiserie představuje Muzeum moderního umění v Olomouci díla Moravské gobelínové manufaktury, vytvořená během posledních tří desetiletí většinou podle předloh našich soudobých malířů a grafiků. Expozici, která podnětným způsobem konfrontuje tapisérii s jejím výtvarným předobrazem, můžete navštívit do 27. září.

Malíř Oldřich Smutný (1923-2013) miloval krajinu jižních Čech a její charakter a kolorit mu byly trvalým zdrojem tvůrčí inspirace. Byl členem výtvarné skupiny UB 12. Vedle malby se věnoval také scénografii a fotografii. Osobnost a život umělce přibližuje nedávno premiérovaný filmový dokument Oldřich Smutný vypráví.

Zatímco na padesáté výročí úmrtí Josefa Váchala si loni vzpomnělo jen pár vesměs nestátních institucí, na jeho partnerku a žačku si kromě Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově nevzpomněl nikdo. Přitom i Anna Macková, která opustila tento svět ve věku dvaaosmdesáti let 4. května 1969, byla bezpochyby talentovanou malířkou a grafičkou a citlivou pozorovatelkou přírody.

Galerie Václava Špály představuje pozoruhodnou figurální sochařskou tvorbu Davida Moješčíka, významnou měrou inspirovanou učením a tělesnou kulturou jógy. Výstavu osobitého moravského sochaře střední generace můžete v pražské Špálovce navštívit do neděle 15. března.

Na nedávnou průřezovou výstavu české konstruktivistické tvorby navázalo Museum Kampa expozicí z díla Lubomíra Přibyla, kterou pod názvem Liniemi k prostoru připravila opět kurátorka Ilona Víchová. Výstavu, prezentující tvorbu jednoho z nejoriginálnějších představitelů geometrické abstrakce v poválečném českém umění, můžete navštívit do 22. března.

Únor v pražských galeriích patří grafice. Zatímco v Obecním domě probíhá přehlídka soutěžních prací Grafiky roku 2019 a v Galerii Moderna prodejní výstava díla Vladimíra Boudníka, Galerie Hollar pořádá retrospektivu grafické tvorby Šimona Brejchy z období posledních patnácti let. Výstavu nazvanou Kompost můžete navštívit do neděle 1. března.