Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Pod názvem Malich 95 připravila Galerie Zdeněk Sklenář v Schönkirchovském paláci v Praze expozici pastelů k životnímu jubileu malíře a sochaře Karla Malicha. Pouhých šest dní po oslavě svých 95. narozenin, spojené s otevřením výstavy, tento originální a mezinárodně respektovaný umělec zemřel. Jeho výstavu v Schönkirchovském paláci můžete navštívit až do 11. ledna příštího roku.

malichNa své umělecké cestě dospěl Karel Malich (1924-2019) již koncem padesátých let k abstraktnímu projevu. Proslavily jej monochromní reliéfy, sochařské objekty a zejména plastiky z drátů, volně zavěšené v prostoru, které jsou charakteristické pro jeho dílo v období sedmdesátých a osmdesátých let. Podobnost jeho tvorby s konstruktivistickým proudem v umění je pouze vnějšková. Inspirací Malichovy kresby i malby byl vždy kontakt s realitou, především vizuální prožitek krajiny, transformovaný v linie a sítě vizuálních sil, často evokující fyzikální schémata energetických polí. Závěsné plastiky z drátů lze považovat za jejich třídimenzionální analogii, za kresby ve volném prostoru.

Aktuální výstava prezentuje obsáhlý soubor Malichových pastelů, jejichž dynamické kompozice sestávají z elementárních obrazců (elipsy, ovály) a křivek (spirály, paraboly). Dynamičnost forem vyvolává představu tryskání skryté energie, nečekaně se zjevující v ostře kontrastní barevnosti svých siločar. Roku 2008 Karel Malich v dokumentárním cyklu České televize Výtvarnické konfese mimo jiné řekl: „Já si o tom celkem nic nemyslím, já to prostě dělám. Něco se ve mně děje a jsem na to zvědavej…“ Tímto přiznáním potvrdil vnitřní příbuznost svých pastelů se spontánními projevy mediumní kresby, které vycházejí z hlubších vrstev nevědomí a vynášejí na světlo zasuté archetypální vjemy a představy.

Obr.: Karel Malich: Za stolem, 1985, pastel

Autor: Jiří Bernard Krtička