Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

joska skalnik 150px1

V divadelní kavárně Činoherního klubu (Ve Smečkách 26, Praha 1) je od 21. dubna 2017 přístupná prodejní výstava grafik a serigrafií. Pro autora typické odstíny modré barvy, které on sám nazývá modrou obsesí, zachycují například díla Magické noci, Závratný okamžik nebo Cirkulace času.

V divadelní kavárně Činoherního klubu (Ve Smečkách 26, Praha 1) je od 21. dubna 2017 přístupná prodejní výstava grafik a serigrafií. Pro autora typické odstíny modré barvy, které on sám nazývá modrou obsesí, zachycují například díla Magické noci, Závratný okamžik nebo Cirkulace času. Vystavující malíř a grafik byl se zdejším divadlem spjatý přes pět a třicet let. Ředitel Činoherního klubu Vladimír Procházka uvedl, že Joska Skalník rozhodujícím způsobem vtiskl tvář výtvarné podobě divadla.

“Činoherní klub mi dal fantazii
a kumšt, je to pro mne
nejdůležitější pražské divadlo,”

řekl na oplátku Joska Skalník.

 

Vystavená díla jsou litografie čili kamenotisky. Jejich realizace je podle autora také fyzicky náročná a jeden tisk mu zabere dva dny. Inspirací pro jednotlivé výjevy byly cesty a meditace. Také na vernisáži zazněla mysticko-meditativní hudba v podání Karoliny Beyond a Tomáše Prokopiče. Autorská cena jednotlivých děl se pohybuje od pěti do deseti tisíc korun.

 

                                           joska skalnik                                                                                                    

 

Josef Skalník se narodil 23. března 1948 v Praze. Vystudoval obor užitá a propagační grafika na Střední uměleckoprůmyslové škole. Od roku 1977 pracoval v Činoherním klubu a stal se jeho kmenovým výtvarníkem. Za komunistického režimu pořádal výstavy, působil v několika samizdatových redakcí a byl spoluzakladatelem Jazzové sekce. V procesu s Jazzovou sekcí byl v roce 1986 odsouzen k podmínečnému trestu. Po Sametové revoluci se stal na krátko poradcem prezidenta Václava Havla, který ho také pověřil vytvořením státního znaku. Od roku 1990 je na volné noze jako malíř a grafik. Vystavoval v řadě zemí světa. V roce 1994 získal Cenu Masarykovy akademie umění.

 

 

Web autora http://joskaskalnik.cz/