Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

jan safranek 150px4Od 6. dubna do 28. května 2017 je přístupná výstava Barevný svět lidí malíře Jana Šafránka ve výstavních sálech Obecního domu. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin.Vstupné činí 130 korun, snížené je za 65 a rodinné za 270.

http://www.obecnidum.cz/cz/jan-safranek-barevny-svet-lidi-1404048179.html

 

 

Od 6. dubna do 28. května 2017 je přístupná výstava Barevný svět lidí malíře Jana Šafránka ve výstavních sálech Obecního domu.
Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin. Vstupné činí 130 korun, snížené je za 65 a rodinné za 270.
http://www.obecnidum.cz/cz/jan-safranek-barevny-svet-lidi-1404048179.html

Na výstavu v Obecním domě bude pod stejným názvem navazovat výstava dalších děl Jana Šafránka v galerii Gema v Máchově ulici na Vinohradech. Ta zahájí 21. dubna.Ve dvou sálech je 77 olejových obrazů a v samostatném kabinetě 36 kreseb a skicáků. Zvláštní exponát je pak hned v úvodu výstavy v prostoru Holarovy síně a tím je rozměrné dílo Oltář milénia - Zahradní slavnost z roku 2002. Tvorba zahrnuje období od roku 1968 až po současnost. K mání je barevný katalog ve třech jazycích o rozsahu 136 stran za 800 korun. 
Ten je společný pro obě výstavy. Grafiku připravil Jan Zachariáš z ateliéru Půda.

Život na román

“Každý malíř maluje vlastní životopis
a to platí dokonale u Jana Šafránka,” 
říká kurátor výstavy Richard Drury, který působí v Galerii Středočeského kraje.

 
Jan Safranek 

Autor pozoruje život v konkrétní rovině, místy se objevuje uzavřený svět normalizačního bezčasí sedmdesátých let. Šafránek tehdy patřil k uskupení neoficiální scény a podepsal Chartu 77. Poté musel zvolit emigraci a přijal za domov Vídeň, kde sleduje pouliční slavnosti a umělce a promítá je do své tvorby. V roce 1981 přesídlí do australského Sydney a tam vzniká svědectví o lidské univerzalitě. Dále cestuje po světě, ale jeho postoje jsou konstantní, nepodléhá aktuální módě. Využívá figurální realismus a promyšlené kompozice se podobají divadelnímu pódiu. Využívá znalosti dějin umění a stojí stranou uměleckých závodů. Často zachycuje přímý lidský dialog a navazuje na linii humanistických hodnot. Od Sametové revoluce žije střídavě v Praze ve Vídni.

 
Web autora: www.jansafranek.com