Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2016-2017  Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2016-2017
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb 
1. únor 2018 - 10. červen 2018

Výstava z depozitáře

Kurátor: Marcel Fišer

http://www.gavu.cz/prirustky-do-sbirky-gavu-cheb-2016-2017/


Budování sbírky patří k základním činnostem každého muzea umění, kvůli prostorovým důvodům však jen několik z nich své sbírky prezentuje i ve stálých expozicích. To chebská galerie má hned tři, vedle designu v Retromuseu a gotického sochařství i expozici moderního a současného umění. Počátky této sbírky souvisejí se vznikem galerie v roce 1962 a dnes patří k nejlepším u nás, když obsahuje špičková díla Toyen, Šímy, Čapka, Filly, Špály, Lhotáka a mnoha dalších klasiků českého umění. Specifikem zdejší expozice je i skutečnost, že je dovedena až do současnosti. Nebylo to tak však vždy: před komplexní reinstalací v roce 2012 byla zakončena v roce 1970. Po roce 2000 také nastala několikaletá prodleva v doplňování sbírek kvůli nedostatku financí, která neměla v dějinách galerie obdoby. Po roce 2010 se podařilo tuto krizi překonat, zejména díky každoročnímu příspěvku zřizovatele galerie Karlovarského kraje určeného přímo na akvizice. Významným obohacením sbírky jsou také dary autorů z jejich výstav. A konečně galerie loni v maximální míře uspěla v nově vyhlášeném grantovém programu Ministerstva kultury, který podporuje nákupní činnost muzeí umění až do výše 70 %. Galerie se soustředí na díla od autorů, kteří nastupovali v 80. letech a později, neboť tento segment zde předtím nebyl zastoupen. Vždy je nakupuje s perspektivou, aby se jimi nechala obměnit závěrečná část expozice. Nyní se rozhodla poslední přírůstky prezentovat na malé výstavě v rámci cyklu „výstavy z depozitáře", který je také součástí stálé expozice.

 

Galerie výtvarného umění v Chebu