Všední den v české fotografii 50. a 60. let  Všední den v české fotografii 50. a 60. let
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb  
12. duben 2018 - 17. červen 2018

Kurátor: Lukáš Bártl


Výstava všední den představuje doposud poněkud opomíjenou skupinu fotografií, vytvořených v československu v průběhu padesátých a šedesátých let 20. století. Důvodů k dosavadní malé reflexi této skupiny děl je jistě více. Předně se jedná o relativně krátkou epizodu jaksi nenápadně „vloženou“ mezi těžkou degradaci média v rámci socialistického realismu a naopak jeho výrazné vzepětí v šedesátých letech. Za další se pohybujeme v době, kdy svá vrcholná díla – leckdy pochopitelně v ústraní a bez možnosti adekvátní prezentace – tvořila celá řada umělců v mezinárodním kontextu důležitějších, jako například emila Medková, vilém reichmann, dokumentarista Josef koudelka, ale i největší český fotograf Josef sudek. Právě jim bývá při zpracování těchto let věnována zásadní pozornost. tato skutečnost ale nemění nic na faktu, že domácí fotografii na přelomu padesátých a šedesátých let opanovaly snímky zcela jiného ražení, které – díky svému masovému rozšíření v rámci periodického tisku a knih – zasáhly mnohem širší publikum, než díla zmiňovaných velikánů českého umění. snímky, pro něž se později vžilo pojmenování „fotografie všedního dne“ či „poezie všedního dne ve fotografii“. tyto fotografie, většinou pořízené v nejrůznějších zákoutích našich měst, okouzlily ve své době obrovské množství lidí a poskytly alternativu k silně ideologicky zabarveným fotografiím socialistického realismu první poloviny padesátých let. výstava prezentuje díla osmnácti nejdůležitějších autorů fotografie všedního dne, jakými byli například Boris Baromykin, Miloš Budík, Bohuslav Burian, Pavel Dias, erich einhorn, Jan Hajn, karel otto Hrubý, Jiří Jeníček, václav Jírů, rupert kytka, ivo Přeček či Marie Šechtlová. Ukazuje také dobové použití fotografie v periodickém tisku a v obrazových publikacích, které fotografie všedního dne výrazně proměnila, a představuje rovněž fenomén takzvaných mezinárodních fotografických salonů, na nichž se velká část autorů výrazně uplatnila. výstava tak nabízí jedinečný pohled do doby, která „žila všedností a žila fotografií“. k výstavě vychází ve spolupráci s nakladatelstvím arbor vitae reprezentativní stejnojmenná publikace.

 

Galerie výtvarného umění v Chebu