Jedna velká nemocnice. 40 let od uvedení Nemocnice na kraji města  Jedna velká nemocnice. 40 let od uvedení Nemocnice na kraji města
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb 
22. březen 2018 - 19. srpen 2018

http://www.gavu.cz/jedna-velka-nemocnice-40-let-od-uvedeni-nemocnice-na-kraji-mesta/


Výstava připomíná 40. výročí uvedení kultovního seriálu Nemocnice na kraji města a tvorbu scénáristy Jaroslava Dietla (1929 - 1985). Dietl patřil v 60. letech k těm filmařům, kteří kriticky reflektovali tehdejší společenské poměry a po srpnu 1968 byl dokonce odsunut do ostravské redakce Čsl. televize. Po nástupu normalizace si však vedení televize uvědomilo, jaký potenciál se skrývá v jeho talentu, a Dietl se brzy stal nejúspěšnějším tvůrcem dramatických pořadů, a zejména seriálů. Jeho díla vytvářela alternativní svět, fiktivní společnou rodinu sdílenou miliony diváků nejen v Československu a ve státech komunistického bloku, ale i v mnoha západních zemích.
Před čtyřiceti lety 5. listopadu 1978 z televizních přístrojů poprvé zazněla nezaměnitelná úvodní znělka jeho nejslavnějšího opusu Nemocnice na kraji města, jejímž autorem byl skladatel Jan Klusák. Původně třináctidílný seriál popisující osudy lékařů a pacientů menší nemocnice fiktivního okresního města Bor byl v porovnání s těmi ostatními nejméně ideologický. Dietl zde úspěšně vytvořil síť uvěřitelných postav, s nimiž bylo možno soucítit, nebo se s nimi dokonce ztotožnit a které se tak pro diváky mohly stát jakousi širší rodinou. 
Divácký ohlas ve své době největšího projektu Čsl. televize si po první sérii vynutil pokračování. V roce 1981 bylo v koprodukci se západoněmeckou televizí natočeno nových sedm dílů. Po Dietlově náhlé smrti (1985) a změně režimu proběhly dva pokusy o navázání na českou seriálovou legendu, ty však už nezaznamenaly významnější úspěch.

 

Galerie výtvarného umění v Chebu