Prostor Zlín − Řády vidění  Prostor Zlín − Řády vidění
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín 
1. květen 2013 - 31. leden 2019

Stálá expozice má za cíl představit vlastní sbírky a odborné zaměření krajské galerie, zahrnující výtvarné umění a architekturu od konce 19. do konce 20. století. Výběr uměleckých děl a jejich prostorové rozmístění bylo podmíněno mnoha vnějšími okolnostmi, z nichž nejvýznamnější je především samotný výstavní prostor – bývalá průmyslová hala členěná dvěma řadami masivních pilířů.

 

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně