Cirkus pictus − Svět cirkusu v českém umění 1800-1950  Cirkus pictus − Svět cirkusu v českém umění 1800-1950
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16. Cheb  
5. říjen 2017 - 31. prosinec 2017

Kurátoři: Tomáš Winter, Pavla Machalíková

Vrcholem letošní sezony v GAVU Cheb je výstava věnovaná tématu cirkusu. Cirkus s typickými postavami artistů, klaunů a krotitelů exotických zvířat je svébytným prostředím, odlišným od každodenní reality. Divákům poskytuje nebývalou podívanou a nové smyslové zážitky podobně jako předtím virtuální svět malovaných panoramat či hrůzná panoptika. Ve výtvarném umění, filmu a literatuře je cirkus spojován s rozmanitou symbolikou. Výstava zpřítomňuje tyto reflexe v českém prostředí od počátku 19. století do poloviny 20. století. Vedle obrazů, kreseb, grafik a fotografií známých umělců (mj. Bohumil Kubišta, Josef Čapek, Toyen, Jindřich Štyrský, František Tichý, Jaromír Funke) představuje výtvarná díla pozapomenutých tvůrců, literaturu s cirkusovou tematikou a ukázky z animovaného filmu. K výstavě vychází rozsáhlá monografie. Také Muzeum Cheb připravilo ve stejném termínu výstavu na podobné téma, tentokrát zaměřenou na Cheb (Non plus ultra. Kočovné zábavní podniky v Chebu 1800-1850) a nad společným projektem převzal záštitu starosta města Mgr. Antonín Jalovec.

Ve středu 1. listopadu v 17 hod. - přednáška historika Hanuše Jordána Dvě stě let českého cirkusu.

Ve středu 8. listopadu v 17.00 - komentovaná prohlídka. 

 

Galerie výtvarného umění v Chebu