Kresba a grafika: Proměny obrazu / Obrazy proměn  Kresba a grafika: Proměny obrazu / Obrazy proměn
Galerie moderního umění, Velké nám. 139, Hradec Králové 
17. květen 2019 - 17. květen 2019

 


Obměny expozice budou zpřístupněny v rámci královéhradecké Muzejní noci
17. května 2019 od 18 hodin.
Stálá expozice se částečně promění. Bezprostřednost kresby, její materiální ne­náročnost, pohotovost až expresivita, umožňuje sledovat expozici podrobněji s řadou dosud skrytých detailů. Nově budou k vidění vybrané kresby a grafic­ké listy, které dokreslují dění v oblasti výtvarného umění jednotlivých dekád 20. století. Na výstavě budou zastoupeni např. Vladimír Boudník, Alena Kučero­vá, Jan Rambousek, Vladimír Silovský, Adriena Šimotová, kteří se převážně kres­bě a grafickým technikám věnovali. Do expozice současně zařadíme také díla těchto autorů: Petr Dillinger, Bedřich Feigl, František Hudeček, Věra Janoušková, Jiří John, Eva Kmentová, Rudolf Kremlička, Kamil Lhoták, Julius Mařák, Karel Ne­praš, Zorka Ságlová, Jan Smetana, Josef Šíma, Vojtěch Tittelbach.

Galerie moderního umění