Antony Gormley – Přítomnost  Antony Gormley – Přítomnost
Galerie současného umění a architektury, Náměstí Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice 
28. březen 2019 - 28. duben 2019

https://dumumenicb.cz/vystava/antony-gormley/

 Kurátor: Michal Škoda


Pro Gormleyho je vždy velice důležitý samotný prostor, který je mu svěřen k výstavám, projektům a rozličným intervencím, jejichž koncepce nejsou náhodné, ale vždy vycházejí z toho, jak na autora samotný prostor a místo působí, jaké vyvolávají asociace. S tělem mnohdy nakládá jako s obydlím a diváka vyzývá k účasti na tvorbě. Samotná práce s prostorem je pro něho / jak sám uvádí / důležitější než to, co sochy zobrazují.

To se potvrzuje i na této českobudějovické výstavě „PRESENT / PŘÍTOMNOST“jejíž koncepci autor připravil na základě osobní návštěvy v minulém roce. Vtahuje nás tak do jakéhosi prožitkového pole, kde jsme konfrontováni s prostorem v rámci vlastní cesty skrze něj.

Výstava se skládá ze dvou děl, Coordinate (Souřadnice) a Edge (Hrana), která aktivují a narušují pět prostorů Domu umění.

Skulptura Coordinate, sestávající z ocelových tyčí, vytváří dlouhé napjaté linie-předěly působící jak na samotné prostory, tak i a na nás, přičemž objektivně vyměřují objemy, které s nimi sdílíme. Skrze galerii míří horizontálně dvě linie, z nichž jedna je na úrovni očí a druhá nad výškou hlavy, protínají se v úhlu 90°, a tvoří tak postranní kříž spojující zcela rozdílné prostory. Třetí linie vertikálně přetíná další místnost. Tyto vektory se jeví jako navzájem se protínající, pokud se na ně díváme z určitých úhlů, a rozbíhají se od ostatních. Všechny tři skulpturální linie jsou jako vysoce vyladěné struny hudebního nástroje. Jsou vyjádřením kontinuity a lomu místností, jejich světla a objemu, přičemž také naznačují pokračování prostoru za stěny.

Skulptura Edge je tělo z masivní litiny o hmotnosti 630 kilogramů, horizontálně připevněné ke stěně ve výšce spícího člověka. Tímto netypickým umístěním otáčí orientaci o 90 stupňů a naznačuje, jak stabilita světa a tím i naše orientace jsou relativními pojmy.

Gormley prostřednictvím svých soch aktivuje prostor, který zaujímají, stejně tak jako nás. Nabízí možnost fyzických a metafyzických setkání, která zkoumají náš vztah k tomuto danému prostoru, uvědomování si těla a jeho pohybu.

„Jde mi o to, že socha je nehybným místem v měnícím se světě a díky konfrontaci s ní můžete silně prožívat svou existenci. To je jediný důvod, proč sochu dělám“ A. G.

 

Galerie současného umění a architektury