Pod Hladinou obrazu  Pod Hladinou obrazu
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám.8, Praha 1- Staré Město 
7. březen 2019 - 3. duben 2019

https://www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/pod-hladinou-obrazu/


Expresivní malby Ondřeje Malečka, Davida Pešata, Vladimíra Vély

kurátor výstavy: Petr Vaňous
Výstavní projekt Pod hladinou obrazu se zaměřuje na živou, experimentální, obrozující i uchovávající roli kresebného média ve vztahu k povaze výrazové (expresivní) malby současnosti. Na příkladu tří pražských malířů mladší střední generace – Ondřeje Malečka (1977), Davida Pešata (1980) a Vladimíra Vély (1980), kteří se dlouhodobě věnují gestické výrazové malbě a okruhu námětů oživujících a nově aktualizujících romantické zdroje imaginace, je podchycena kresba jako na jedné straně přípravné médium pro hledání, testování a tvarování námětu a pro vznik a konstituci obrazu, na straně druhé jako svébytný umělecký formát, který nese často bezprostřednější a naléhavější podobu hledaného výrazu, nežli výsledný obraz, nebo ho komplementárně doplňuje a dotváří.

Galerie U Betlémské kaple