Miloš Jiránek (1875-1911)  Miloš Jiránek (1875-1911)
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín 
20. únor 2019 - 5. květen 2019

https://www.galeriezlin.cz/cs/program/milos-jiranek-1875-1911-tichy-hlas.html


Kurátorka výstavy: Pavlína Pyšná

Další ze série výstav zaměřených na přední osobnosti české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století představí malíře, literáta a výtvarného kritika Miloše Jiránka. Výstava prostřednictvím vybraných děl z veřejných a soukromých sbírek přinese široký pohled na Jiránkovu tvorbu, vedený od počátku činnosti v 90. letech 19. století do závěru předčasně ukončené umělecké i životní cesty v roce 1911. V expozici bude představena autorova invence pozoruhodného rozsahu, která zahrnuje vedle námětů čerpaných ze života moderního města, krajinných motivů a portrétů rovněž folkloristicky zaměřené práce, jejichž inspirační zdroje jsou svázány s oblastí Slovácka.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně