Miloš Cvach, Není to socha!  Miloš Cvach, Není to socha!
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb 
10. leden 2019 - 24. březen 2019

http://www.gavu.cz/milos-cvach-neni-to-socha/


Kurátor: Tomáš Winter

Výběrová retrospektiva doprovázená monografií představuje celoživotní dílo Miloše Cvacha (1945). Autor není v českém prostředí příliš znám, neboť v roce 1973 po absolvování pražské Akademie emigroval a usadil se v Paříži, kde žije dodnes. Jeho tvorba byla zpočátku figurální a několika sádrovými figurami byl zastoupen na loňské výstavě v GAVU Cheb, mapující diplomové práce na pražské Akademii v letech 1969 až 1989. Brzy přešel od modelovaného sochařství k objektům a v roce 1978 vznikly jeho první nástěnné reliéfy z překližky a jeho tvorba se přiblížila minimalismu. O pár let později následovaly reliéfy určené na zem, inspirované krajinou. Vedle reliéfů se Cvach soustavně věnoval kresbě, grafice, fotografování a od poloviny devadesátých let také autorským knihám. Podněty ke své tvorbě čerpá z okolního světa, během tvůrčího procesu je převádí do svébytného abstraktního jazyka. Jeho prostřednictvím vyjadřuje určité obecnější principy a obsahy, přesahující moment pomíjivé individuální zkušenosti. Zároveň se Cvachova díla bezprostředně vztahují k samotné povaze výtvarného artefaktu, ke specifickým kvalitám zvolených médií. Vedou s nimi tvůrčí dialog, založený na experimentování s tradičními přístupy a postupy, aby posunuly jejich hranice.

 

Galerie výtvarného umění v Chebu