Michal Ranný, Emanuel Ranný  Michal Ranný, Emanuel Ranný
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1 – Staré Město 
13. prosinec 2018 - 27. leden 2019

www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/michal-ranny-emanuel-ranny/


Bratry Michala a Emanuela Ranných spojuje především zájem o zkoumání krajiny a země. Michal měl mimořádný talent redukovat viděnou skutečnost na jednotlivé prvky. Jeho kresbám dominuje kámen, skála nebo pro něj tak typický prvek, který nazýval „tvar“. Oproti Michalovu mikrokosmu jsou Emanuelovy suché jehly makrokosmem - zachycují krajinu ve větším celku, často jsou to jenom nálady, jindy vznikají pod vlivem poezie (Jana Skácela nebo Edgara Allana Poea). 

Galerie U Betlémské kaple