Pavla Kačírková  Pavla Kačírková
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem 
6. prosinec 2018 - 10. únor 2019

http://www.galerieroudnice.cz/pavla-vobornik-kacirkova-nature.html


 Ve foyer roudnické galerie se představí na komorní výstavě nejnovější tvorba přerovské rodačky, mladé výtvarnice Pavly Kačírkové (*1985). Pavla je absolventkou ateliéru Socha II prof. ak. soch. Jana Ambrůze na brněnské Fakultě výtvarných umění při Vysokém učení technickém. Stejně jako její učitel, tak i ona inklinuje ke geometrickému abstrahování forem s blízkými vazbami na přírodu. Odbornou veřejnost zaujala svými monumentálními objekty v krajině Kaple I (2010), Kaple II (2014) a Křížová cesta (2008), které vznikly v blízkosti obce Šarovy ležící na svazích Vizovických vrchů. Vedle monumentálního sochařského díla, souvisejícího mnohdy s architektonickými studiemi, se autorka zabývá tvorbou instalací jak v přírodě, tak v galerijním interiéru. Komorní součástí její tvorby jsou „lité obrazy“, které vytváří litím hliníku či pryskyřic na malířské plátno pomocí vlastní výrobní technologie. Zatím nejintimnější polohou její tvorby je série minimalistických „neviditelných kreseb“ madon na bílém pauzovacím papíru, které tvoří jádro roudnické výstavy. Výstava Pavly Kačírkové tak osobitě navazuje na projekty z cyklu Instalace, jenž po velkorysých projektech Esther Stocker či Ivana Kafky dostává nový, intimnější rozměr.

 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem