Boris Jirků - Ilustrace a kresby  Boris Jirků - Ilustrace a kresby
Mekuc - Mělnické kulturní centrum / Galerie Ve Věži, Kavárna a galerie Ve Věži, ulice 5. května – Pražská brána, Mělník 
12. listopad 2018 - 6. leden 2019

http://www.mekuc.cz/stranka/knihovna/vystava-v-galerii-ve-vezi/


 

Mekuc - Mělnické kulturní centrum / Galerie Ve Věži