Ecce homo - Jiří Brodský - obrazy, kresby a objekty  Ecce homo - Jiří Brodský - obrazy, kresby a objekty
Galerie Gotické dvojče, Jezuitská 241/12a, Litoměřice 
18. říjen 2018 - 9. prosinec 2018

https://www.litomerice-info.cz/cz/9973.vystava-ecce-homo-jiri-brodsky-obrazy-kresby-a-objekty-kopie/


 Jméno Jiřího Brodského je spojeno především s obnovou a záchranou unikátních uměleckých děl starého i moderního umění. V oblasti restaurování patří Jiří Brodský k nejuznávanějším autoritám. Méně známá je jeho volná tvorba, zahrnující široké spektrum uměleckých přístupů, tj. malbu, kresbu a objekty ve škále mezi figurací a minimalistickou abstrakcí. Nejsilnějším inspirační zdrojem pro jeho volnou tvorbu je umění starých mistrů, z jejichž námětů i projevu často čerpá. Využívá různé umělecké postupy, například výrazné kontrasty širšího spektra lazur a sytějších tónů v mnohovrstevných kombinacích. V jeho dílech se projevuje i hluboký vztah k přírodě. k přírodním materiálům, zejména ke dřenu a kameni, ze kterých vytváří struktury a konfigurace situované do imaginárního prostoru

 

Galerie Gotické dvojče