Start up: Anna Ročňová: Luxurious Moments  Start up: Anna Ročňová: Luxurious Moments
Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1 
26. září 2018 - 11. listopad 2018

http://www.ghmp.cz/start-up-anna-rocnova-luxurious-moments/


 kurátor: Jakub Král

Anna Ročňová je absolventkou sochařského ateliéru Dominika Langa a Edith Jeřábkové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Své práce dosud představila na samostatných výstavách v galerii hunt kastner nebo v galerii Jelení a její práce byly vybrány na reprezentativní výstavu Against Nature ve Veletržním paláci. Ve svých sochách, objektech a asamblážích zkoumá materiální a myšlenkové vztahy mezi přírodními či přirozenými entitami a průmyslovým a intelektuálním viděním současného světa a jeho mechanismů.

 

Colloredo-Mansfeldský palác