Podzimní Kjóto  Podzimní Kjóto
Národní knihovna ČR, Klementinum - Výstavní chodba – přízemí (vchod A), Klementinum 190, Praha 1 
13. září 2018 - 3. listopad 2018

http://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/vystavy


 David Paroulek představuje výběr fotografií ze svých opakovaných cest do země vycházejícího slunce, jejíž kultura a tradice jsou pro něj nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Výstava se snaží postihnout atmosféru tradičního Kjóta, zachytit jeho zasněnou, místy až melancholickou a tajemnou tvář.

 

Národní knihovna ČR, Klementinum - Výstavní chodba – přízemí (vchod A)