Na dosah 3.  Na dosah 3.
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb 
6. září 2018 - 25. listopad 2018

http://www.gavu.cz/na-dosah-3-soucasne-umeni-z-lince/


 Kurátor: Marcel Fišer

Třetí ročník výstavního projektu Na dosah, který vždy probíhá v Galerii výtvarného umění v Chebu a v Galerii města Plzně, představuje tvorbu šesti umělců reprezentujících současnou výtvarnou scénu Lince, hlavního města spolkové země Horní Rakousko. Cílem projektu je postupně zmapovat aktuální umění v menších centrech v blízkosti českých hranic - předchozí výstavy byly věnovány Drážďanům a Norimberku, jako další se nabízí Lipsko, Vratislav či Katovice. Všechna zmíněná města spojuje fakt, že se zde nacházejí významné umělecké školy, které jsou živnou půdou zdejších výtvarných scén. Také šest účastníků naší výstavy Hubert Ebenberger, Reinhard Gupfinger, Inga Hehn, Thomas Kluckner, Georg Pinteritsch a Veronika Sengstbratl studovalo na linecké Univerzitě umění (Kunstuniversität).

 

Galerie výtvarného umění v Chebu