František Tichý - Capriccio, 1948  František Tichý - Capriccio, 1948
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb 
3. červenec 2018 - 30. září 2018

http://www.gavu.cz/frantisek-tichy-capriccio-a-intermezzo-1948/

Kurátor: Marcel Fišer


 

V roce 1948 představil na své výstavě v Topičově salonu František Tichý i dva obrazy Intermezzo a Capriccio ze stejného roku, které spojuje motiv dvojice podobně stylizovaných klaunů, a v katalogu dokonce tvoří sousední položky. Nejspíš díky tomu ve své monografii z roku 1960 František Dvořák chybně publikoval obraz Capriccio, který se dnes nachází v soukromé sbírce, jako Intermezzo a tento omyl pak přebírali i další autoři. Ale něco podobného se stalo i v případě druhého obrazu Intermezzo, který je součástí stálé expozice GAVU Cheb: už při nákupu v roce 1965 byl do sbírek zařazen pod nepůvodním názvem Romance, který mu natrvalo zůstal.

Oběma obrazům předchází několik stejnojmenných prací na papíru, v nichž krystalizoval jejich motiv. Dvě suché jehly Capriccio a Intermezzo jsou také ve sbírkách galerie. Malá výstava je tedy nejen příležitostí konečně oba názvy obrazů uvést na pravou míru, ale i doložit těsnou obsahovou příbuznost obou skupin, která je v grafikách ještě bližší než ve výsledných obrazech.

Galerie výtvarného umění v Chebu