Berlínskej Model

Pplk. Sochora 9, Praha 7
Otevřeno v době vernisáže,
o prázdninách zavřeno
tel. 774 905 194

www.berlinskejmodel.cz

 

 

 

 

 

Uplynulé výstavy:

space love berlinskej model2

startpoint17 berlinskej model 120

marie hladikova berlinskej model