Jcejka Gallery

Hybernská 4, Praha 1

www.jancejkagallery.com

tel.: +420 722 945 715

Otevřeno: Po, Út a St 16:00–19:00

případně po předchozí domluvě

Galerie se nachází u kavárny v zadní části kampusu.Myšlenkou J°CEJKA GALLERY je nabídnout umělcům mladé generace virtuální prostor určený pro prezentování jejich nejkvalitnějších děl a sérií. Aby byla schopna naplnit tento cíl, vyhýbá se galerie konzumnímu trendu, který je u internetových projektů nabízejících příležitosti umělcům v drtivé většině standardní. Galerie J°CEJKA pečlivě vybírá autory, kteří ve svých dílech zkoumají a uplatňují vizuální zkušenosti, a kteří neustále usilují o pokoření nových cílů.

Protože J°CEJKA GALLERY je protipólem konzumnímu trendu, necílí na kvantitu prací ani stovky autorů. Naopak chce růst a stárnout s několika umělci, se kterými je v denním kontaktu. Je virtuálním prostorem, do kterého mohou prezentovaní umělci mluvit a je v zájmu galerie jim co nejvíce vyhovět. Galerie J°CEJKA své umělce sjednocuje, prezentuje jejich tvorbu, a také pravidelně informuje o jejich událostech a úspěších, které do budoucna hodlá autorům ať už sama, nebo ve spolupráci s dalšími institucemi, poskytnout.


Výstavy

Jakub Sýkora12. červen 201816. červenec 2018
Vojtěch Míča15. květen 201805. červen 2018
Barbora Masaříková13. březen 201807. duben 2018
Atribut15. srpen 201715. září 2017