Galerie AMU
Malostranské náměstí 12, Praha 1
Otevřeno denně kromě po 10.00–12.00 a 13.00–18.00
tel.: 234 244 580


www.gamu.cz
www.facebook.com/galerie.amu

 

Probíhající výstava:

 

julien maire gamu ceskegalerie 

 

 

 

 


GAMU (Galerie AMU) funguje pod Akademií múzických umění v Praze od roku 2008. Jejím posláním je vytvářet zázemí pro prezentaci a kritickou reflexi současného umění se zaměřením na nejmladší generaci tvůrců. Nedílnou součást výstavního programu tak přirozeně tvoří klauzurní a absolventské výstavy z AMU a vybrané studentské projekty z dalších uměleckých škol. Druhou, neméně podstatnou linií galerijní dramaturgie jsou náročnější, kurátorsky koncipované výstavy již etablovaných umělců, českých i zahraničních, jejichž tvorba spadá do oblasti nových médií nebo originálním způsobem překračuje hranice tradičních uměleckých disciplín. S touto linií souvisí také budování paralelní scény Galerie AMU pro jednorázové akce hudebního, sound-artového a multimediálního charakteru.

 

 

Uplynulé výstavy:

 

mists of dreams galerieamu ceskegalerieapril showers gamu ceskegaleriecity citylea petrikova vyvazeni

melodram