Miloslav Moucha - Píseň písní, Bereshit 

Miloslav Moucha - Píseň písní, Bereshit
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1 
31. květen 2018 - 24. červen 2018

Praha 1, Galerie U Betlémské kaple

www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/miloslav-moucha-pisen-pisni-bereshit/


Galerie U Betlémské kaple

Recenze a video z vernisáže

Tisková zpráva:

Spřízněné pražské galerie vystaví dva unikátní výtvarné cykly Miloslava Mouchy, jednoho z nejvýraznějších mezinárodně uznávaných malířů

Galerie U Betlémské kaple společně s knihkupectvím K-A-V-K-A vystaví dílo českého malíře žijícího ve Francii, Miloslava Mouchy. K vidění budou výjimečné výtvarné cykly Bereshit a Šalamounova Píseň písní. Výstava, která netradičním způsobem proběhne současně ve dvou spřízněných galeriích, bude zahájena ve středu 30. května od 18 hodin a potrvá pouze do 24. června. Galerie U Betlémské kaple vystaví Mouchovy malby a grafiky, knihkupectví K-A-V-K-A se pak zaměří převážně na pastely a drobné formáty grafik.

Oba cykly vytvořil Moucha na počátku 90 let. Soubor Bereshit je Mouchův pokus výtvarně interpretovat první knihu z Pěti knih Mojžíšových (O stvoření světa). Soubor barevných olejomaleb a pastelů s názvem Píseň písní odkazuje k nejznámějším dochovaným lyrickým milostným textům z oblasti starověkého Blízkého východu. Pro oba cykly zvolil Moucha abstraktní formu na pomezí symbolismu, která je prodchnutá intenzivní a podmanivou spiritualitou.

Miloslav Moucha (narozen 25. 3. 1942 v Litvínově) je český malíř žíjící od roku 1968 ve Francii. V roce 1974 byl jmenován profesorem na École des Beaux-Arts v Besanconu. Od roku 1990 žije střídavě ve Francii a v Čechách. Jeho rozsáhlé a mimořádné malířské a grafické dílo je zastoupenove významných světových i českých sbírkách, mimo jiné v pařížském Centre Georges Pompidou, zároveň pravidelně vystavuje po celém světě. Moucha od 70 let uspořádal řadu samostatných výstav a do mnoha kolektivních, mezinárodních výstav bylo jeho dílo zahrnuto. Momentálně například vystavuje v galerii Laure Roynette v centru Paříže.

Mouchovo dílo má vedle vizuálních kvalit a hlubokého působenína diváky, důležitý umělecko-historický význam. Autor je jedním z mála českých výtvarných umělců, kterým se podařilo prosadit svou tvorbou v zahraničí. Francie má v tomto smyslu velmi důležité místo. Alfons Mucha, František Kupka, Jindřich Štýrský, Toyen, Josef Šíma, František Foltýn, později Jiří Kolář nebo Václav Boštík – se kterými Miloslav Moucha trávil společný tvůrčí čas - jsou čeští umělci, kteří ve Francii žili i malovali a jejichž význam naprosto překračuje hranice Čech. Stejný potenciál má i Mouchovo dílo.

Jeho umělecký a zároveň životní příběh má téměř románové rozměry. Výtvarné studium neabsolvoval, ale vydal se na nelehkou cestu samouka. Malovat začal na vojně. Inspirací mu byly hlavně zážitky z dětství, prožité v Litvínově a jeho okolí. Nebylo to dětství nijak veselé. Mnoho vzpomínek v něm vyvolávalo pocit hrůzy, která se v jeho rané tvorbě odrážela. Osudové se mu stalo náhodné setkání s jeho pozdějším přítelem a životním učitelem Josefem Jedličkou, spisovatelem a esejistou. Od té doby je umění pro Miloslava Mouchu osudovou záležitostí a věcí víry.