ZE STARÉ ŠKOLY 

ZE STARÉ ŠKOLY
Městská galerie MY - Výstavní síň Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostení 1/6, Jablonec nad Nisou 
27. březen 2018 - 30. září 2018

Jablonec nad Nisou, Městská galerie MY - Výstavní síň Jany a Josefa V. Scheybalových

Přijměte pozvání na výstavu z časů kantorů, rákosek a oslovských lavic. S jarem přichází do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou i nová výstava. Provede vás malebným krajem kolem Jizery a přiblíží školní život v období první republiky. Vernisáž se koná 27. března a výstava bude zdarma přístupná až do konce září.


 

Vedle výročí spojených s naší vlastí si letos připomínáme také nedožité devadesátiny významného historika, kreslíře a národopisce Josefa Václava Scheybala. Se svou ženou Janou pokračovali v rodinné tradici a dokázali vytvořit umělecké sbírky a knihovnu nebývalého záběru. Liberecký kraj tak získal obsáhlý vědecký a umělecký dokument zachycující památky lidového umění, krajinu i přírodu. Není divu, že pozornosti manželů Scheybalových neuniklo ani regionální školství. Díky kreslířskému umění Josefa V. Scheybala si můžeme i dnes dobře představit, jak vypadala venkovská škola, kde se především v zimě scházely děti z širokého okolí a jak se asi žákům pracovalo v dřevěných lavicích. Na Scheybalových kresbách uvidíme i pověstnou oslovskou lavici a hudební nástroje, které visely ve třídě pod stropem schované zde před vlhkostí nebo roubené stavení v Pasekách nad Jizerou, kde působil známý kantor, houslař a písmák Věnceslav Metelka.

Mezi výstavní exponáty, kterých si obzvláště ceníme, patří housle Věnceslava Metelky, který do školy v Pasekách nad Jizerou nastoupil jako učitelský pomocník v březnu 1831. Je typickou osobností lidového kantora, který učil se zapálením pro věc a s láskou. Vedle toho vychoval skvělé stavitele houslí a založil tak významnou houslařskou školu.

Z národopisných studií Jany Scheybalové se o těžkém učitelském živobytí dovídáme: „Nejednou se učení odbývalo přímo v obytné světnici, takže při vyučování kantorka vařila, prala, přebalovala děti, předla. V horách býval v „učebně” stav, na Jablonecku i stroj na sekání korálů, tzv. cojk nebo klemprda. Platy učitelů nebyly stálé. Sobotales závisel na podpoře vrchnosti a představenstva obce; někdy patřil ke škole kousek pole a louky.“

Podpora vzdělávání, zřizování škol a stavba školních budov patří ke znakům prosperity a osvíceného řízení obcí, a na to měl Jablonec v době první republiky štěstí. Už z dřívějších dob se mohl pyšnit několika německými školami a zrod nové republiky sebou přinesl i rozvoj českého školství. Zavzpomínat na výstavě mohou návštěvníci i na budovy jabloneckých škol, které mnozí z nich ještě navštěvovali, ale dnes již nestojí.

Díky spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a Památníkem zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou představí výstava zajímavou kolekci autentických školních pomůcek a učebnic z doby první republiky i originálních sešitů a žákovských prací. Dobovou atmosféru dokreslují také úryvky z třídních knih nebo omluvenky: „Pane Řídící! Jak Vám povědomo, minulý pátek nebylo možno od nás do školy, skrz metelici a vítr, proto sme Mařenku do školy neposlali. S pozdravem Koldovský na Tomšově.“

Za první republiky to zkrátka neměli lehké ani učitelé ani žáci, ba ani rodiče.

Přijďte se sami přesvědčit! Výstava kreseb a textů národopisců Scheybalových s praktickou ukázkou vybavení školní třídy z období první republiky je zdarma přístupná až do konce září v Domě J. a J. V. Scheybalových v Kostelní ulici. Otevřeno je od úterý do pátku 10–12 a 13–17 hodin a v sobotu 10–13 hodin. Školy si mohou objednávat komentované prohlídky na tel. č. 775 585 047.

 

Městská galerie MY - Výstavní síň Jany a Josefa V. Scheybalových