Sam Lewitt/Cheyney Thompson – Síť. Gradient. Opilecký krok. 

Sam Lewitt/Cheyney Thompson – Síť. Gradient. Opilecký krok.
Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, Brno 
19. duben 2017 - 30. červenec 2017

Brno, Dům umění města Brna

První samostatná výstava amerických umělců Sama Lewitta a Cheyneyho Thompsona ve střední a východní Evropě vychází z prostorových a institucionálních podmínek Domu umění města Brna – jednak navazuje na zdejší zájem o abstraktní a systémově orientované tendence, jednak důsledně využívá symetrickou dispozici výstavního patra Domu umění. Umělci pro výstavu v Domě umění vytvořili nové artefakty, nebo specificky upravili instalace existující.

Účastník letošního 57. bienále v Benátkách Sam Lewitt své dílo More Heat Than Light (Více tepla než světla, 2015) poprvé představil v galerii CCA Wattis Institute for Contemporary Art v San Francisku a následně v basilejské Kunsthalle. Na rozvodný systém galerie napojil ultratenké topné články, představující zvětšeniny podobných technologií, užívaných pro regulaci teploty v přenosných počítačích, a „převádějící“ energii určenou k osvětlení na teplo. Tuto instalaci představil i v odlišných kontextech, včetně newyorského bytu pronajatého prostřednictvím internetové ubytovací služby Airbnb. V brněnské variantě instalace jsou tepelné články napájeny polovinou energie, která je v centrálním sále Domu umění k dispozici. Zbytek elektřiny je potom využit k osvětlení horizontálního obrazu Cheyneyho Thompsona, aby byl umocněn společný charakter výstavy. Druhá polovina tepelných článků je umístěna v poslední místnosti výstavy a spotřebovává veškerou energii, prostor tedy zůstává osvětlen pouze přirozeným světlem.

Cheyney Thompson v Domě umění představuje sérii obrazů, vytvořených speciálně pro tuto výstavu, a výběr ze sochařských děl v podobě podstavců, které poprvé použil na své dosud nejrozsáhlejší evropské přehlídce v galerii Kunstverein Braunschweig (2012–2013). Za využití parametrického počítačového programu vytvořil objekty sice odlišných tvarů, ale shodné povrchové plochy. Popírá tím charakteristické vlastnosti podstavce jako takového – vertikální objekty kvůli své výšce neumožňují cokoli prezentovat, ty horizontální jsou zase tak nízké, že slouží spíše jako odkladní stolky. Dalším sochařským dílem je ukázka z Broken Volume (2013), jež rovněž vznikla na základě aplikace algoritmu – tzv. „náhodné procházky“ či „opileckého kroku“, které se pokoušejí simulovat náhodné procesy například při burzovních spekulacích.

Výstava se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála

Dům umění města Brna