Sochaři Antonín a Gizela Kuchařovi 

Sochaři Antonín a Gizela Kuchařovi
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
25. leden 2018 - 4. březen 2018

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary

http://www.galeriekvary.cz/vystavy/sochari-antonin-a-gizela-kucharovi


Souborná výstava Antonína Kuchaře (1919–1997) a Gizely Erny Kuchařové-Zuberové (1920–1980) představí jedny z nejvýraznějších uměleckých osobností poválečného Karlovarska. Oba sochaři tvořili osobitá komorní díla i realizace pro veřejný prostor, v nichž se projevovala ojedinělá tvůrčí symbióza naplňovaná humanistickými náměty.

Karlovarští akademičtí sochaři Antonín Kuchař (1919-1997) a Gisela Erna Kuchařová-Zuberová (1920-1980) patří k nejvýraznějším uměleckých osobnostem poválečného Karlovarska. Přesto, že manželé Kuchařovi strávili celé tvůrčí období svého života na Karlovarsku a zanechali zde řadu sochařských děl, neuskutečnila se dosud ani jedna jejich monografická výstava, ani katalog či soupis jejich tvorby. Celou tvorbu manželů Kuchařových charakterizuje ojedinělá tvůrčí symbióza. A to jak společná práce na řadě sochařských realizací, tak rovněž hluboká znalost a porozumění pro antické sochařství, stejně jako tvůrčí princip – důsledná vlastní realizace modelů, a to dotvořením díla do konečného výrazu svým vlastním zvládnutím materiálu, většinou kamene. Výstava prezentuje jen zlomek rozsáhlého díla manželů Kuchařových - řada jejich prací je dnes známá jen z fotodokumentace a ze seznamů v katalozích kolektivních výstav, jejich další osudy už nelze vysledovat. Některé práce se zachovaly na veřejných prostranstvích, komorní tvorba se stala součástí uměleckých sbírek západočeských galerií. Výstava je složena z portrétních děl obou sochařských autorů, idealizované poeticko-lyrické portréty antických bohyň G. Kuchařové vyvažuje realistický přístup v podobiznách Antonína Kuchaře. Oba mnoho úsilí věnovali zpodobení ženské postavy jako symbolu ženství a mateřství, ale i přírodních sil či jen krásy dívčího těla. Sochy Antonína Kuchaře z 60. let zpracovávají abstraktní tvarosloví. Vyzrálé sochařské mistrovství obou uměleckých partnerů připomínají některé realizace ve veřejném prostoru Karlových Varů (Jurij Gagarin, nyní u karlovarského letiště, Dipteros a Rodina ve Staré Roli).

 

Galerie umění Karlovy Vary