The Reunion of Poetry and Philosophy 

The Reunion of Poetry and Philosophy
Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1 - Staré Město 
7. únor 2018 - 13. květen 2018

Praha 1, Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu

kurátor: Lü Peng


Výstava představí dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guangyia, kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v 80. letech 20. století, kdy se v neoficiálních kruzích rodilo nezávislé čínské umění v několika epicentrech podpořené kusými informacemi z málo dostupných materiálů o západním umění. Lü Peng, který je autorem syntetické práce o současném čínském umění a teoretikem hned několika generací čínských tvůrců, připravuje tuto výstavu jako konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj výtvarného myšlení. Jedna z nich čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně z filozofických a společensko-kritických tezí. V díle obou vystavujících budou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která vznikla z nemalé části z inspirace duchovní atmosférou Prahy.

 

Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu