Jedno místo prázdné – České umění 2. poloviny 20. století  Jedno místo prázdné – České umění 2. poloviny 20. století
Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice 
17. březen 2016 - 30. leden 2022

dlouhodobá expozice


Východočeská galerie v Pardubicích vybrala ze svých bohatých sbírek významná díla z druhé poloviny 20. století. Chce tímto výběrem připomenout základní tematické okruhy tohoto období, jimiž bylo rozvíjení dědictví fantaskního surrealistického názoru, zájem o příběh a osud člověka, ale i cestu ke geometrii a  abstrakci. Zastoupena je tvorba: M. Medka, K. Nepraše, A. Šimotové, E. Kmentové, O. Slavíka, Z. Sýkory, F. Kyncla a dalších autorů.