Příroda v obrazárně 

Příroda v obrazárně
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
14. prosinec 2017 - 4. březen 2018

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Vernisáž: 14. prosince 2017 v 17.30 hodin


Zátiší Johanna Adalberta Angermeyera (1674–1742)

 

V době vzestupu barokního sběratelství na přelomu 17. a 18. století vzrůstal zájem o obrazy kabinetních formátů. V Praze byly ve zvýšené míře žádány malé obrazy květin, ptáků, ovoce a přírodních zákoutí. Na toto téma se specializoval Johann Adalbert Angermeyer, významný představitel kabinetního pojetí malby a první specialista na malbu zátiší v Čechách. Jeho tvorbu a život podrobně mapuje autorova první monografie, zpracovaná Hanou Seifertovou a vydaná Národní galerií v Praze v roce 2015. Tvorba J. A. Angermeyera se stala pozoruhodnou výpovědí o novém zájmu o přírodu, o snaze zachytit věcně a do detailu přesně její proměnlivou podobu. Umělcovo pojetí předjímalo racionální vidění přírody a nový zájem o její zákonitosti v příštích desetiletích. Liberecká výstava bude zcela první soubornou výstavu tohoto malíře v celoevropském kontextu. Představí na čtyřicet obrazů J. A. Angermeyera, jeho současníků i následovníků. Třetinu děl zapůjčí Národní galerie v Praze, která je také partnerem výstavy, ostatní zápůjčky pocházejí z domácích galerií a zámků, soukromých kolekcí i zahraničních státních sbírek.