Aleš Čermák 

Aleš Čermák
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
14. prosinec 2017 - 4. březen 2018

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Intervence finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016

Aleš Čermák (1984), finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2016 a 2013, je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér intermediální tvorby II/ škola Jiřího Příhody). Strávil studijní stáž na Cooper Union School of Art v New Yorku a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je zakladatelem nakladatelství Ausdruck Books. 

Pro jeho tvorbu je klíčová práce s textem a obrazem v nejširším slova smyslu jako s angažovaným protipólem žité skutečnosti. Autor vytváří publikace, výstavní a dramatické situace, které se zabývají globalizovanými sociopolitickými podmínkami a jejich vztahem k hybné síle jednotlivce nebo komunity. Dlouhodobě se Čermák zajímá o lidské tělo jako zásadní element performance, ale i obecně jako subjekt, objekt, kvazi-objekt nebo kvazi-subjekt, jako nástroj, jako zdroj a oběť násilí a v poslední době jako překážku, hranici. Samotné projekty mají převážně procesuální charakter, čímž získávají metaforickou podobu (těla, organismu). Svou tvorbu představil v českém i mezinárodním kontextu: například v rámci Bienále fotografie a vizuálního umění Liege, v Muzeu současného umění Taipei nebo v Czech Cina Contemporary v Pekingu. Na divadelních projektech spolupracoval s pražskou MeetFactory, Studiem Alta a Experimentálním prostorem NoD. Absolvoval rezidenční pobyty mj. v Londýně, Vídni a Lipsku.

místo konání: sál 2NP

kurátorka. Tereza Jindrová

 

Oblastní galerie v Liberci