Je to tak, jak se vám to zdá − It Is As You Think It Is 

Je to tak, jak se vám to zdá − It Is As You Think It Is
Dům umění města Brna - Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno 
15. listopad 2017 - 30. prosinec 2017

Brno, Dům umění města Brna - Dům pánů z Kunštátu, Galerie 99

Vernisáž: 14.11.2017 - 18:00 – 20:00 


 

Kurátor: Monika Szewczyk

Autoři: Wojciech Bąkowski, Alicja Bielawska, Piotr Bosacki, Pawel Bownik, Diana Lelonek, Piotr Łakomy, Gizela Mickiewicz, Witek Orski, Janek Simon, Iza Tarasewicz

Prezentace dnes již etablovaných polských umělců střední generace, jejichž tvorba se pohybuje v intencích křehké abstrakce a jemných asociativních prvků skutečnosti. Odkazuje ke snovým prvkům, vzbuzujícím otázky po charakteru reality.

Tematický obsah výstavy definuje neslučitelnost našeho vnímání reality k ní samotné. O realitě přemýšlíme jako o něčem objektivním, co je nezávislé na nás, o něčem, co má své místo a odehrává se okolo nás, o něčem, na čem se sami podílíme a co se snažíme změnit, ale co je obecně mimo nás a nad námi. Kromě toho platí, že realitu vnímáme subjektivně, vzdáváme se její interpretace, to znamená, že není v souladu s objektivními hodnotami. Když je konfrontujeme s naším pozorováním, vidíme, jak velmi jsou odlišné. Dokonce i když se podíváme na jednoduché, zjevné objekty, vnímáme je svým individuálním způsobem, natož pokud jde o složité jevy a procesy "chápání světa". Tato různorodost pohledu je sama o sobě fascinující a obohacující, ale zároveň jde o složitý proces, v němž nelze dosáhnout dohody.


Komentovaná prohlídka

23.11.2017 17:00 – 18:00

Komentovaná prohlídka výstavy s Františkem Kowolowskim, děkanem Fakulty umění Ostravské univerzity a bývalým kurátorem Domu umění.

 

Dům umění města Brna - Dům pánů z Kunštátu