Katarína Hládeková − Klíčová slova 

Katarína Hládeková − Klíčová slova
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
12. říjen 2017 - 26. listopad 2017

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

komentovaná prohlídka s autorkou: neděle 19. 11. 2017 v 15 hodin

 

Intervence finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016

Výstava Kataríny Hládekové v Oblastní galerii Liberec bude, stejně jako předchozí dvě výstavy loňských finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého, navazovat na finálový projekt prezentovaný před rokem v Národní galerii v Praze. Tvorba Hládekové se ale od té doby přirozeně posunula, a proto představí část původní instalace nazvané # ∞ ) po formální i obsahové dekonstrukci a současně doplněnou o nový kontext založený mimo jiné na nové knižní publikaci, kterou umělkyně právě připravuje k vydání.

Katarína Hládeková (1984) je absolventka Fakulty umení Technické univerzity v Košiciach (Ateliér grafiky a experimentální tvorby Rudolfa Sikory) a brněnské Fakulty výtvarných umění na Vysokém učení technickém v Brně (Ateliér malířství III Petra Kvíčaly). Strávila studijní stáž na Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki v Krakově. Doktorské studium zahájila na Katedře elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkynĕ v Ústí nad Labem a v současnosti v něm pokračuje na brněnské FaVU. Pracuje zejména v médiích objektu, instalace a fotografie, přičemž ústředním tématem její práce je model: monumentální prostorová realizace v malém měřítku, která je často představena právě skrze fotografii. Autorka zkoumá proměnlivý vztah mezi realitou a jejím obrazem (či předobrazem), který se sám o sobě stává novou skutečností. Svou tvorbu představila v mnoha českých a slovenských výstavních institucích, v poslední době například v Kabinetu T ve Zlíně, brněnské Galerii TIC, Make Up Gallery v Košicích nebo Fait Gallery v Brně. V roce 2013 reprezentovala Slovensko v rámci Henkel Art Award.

místo konání: sál 2NP

kurátorka: Tereza Jindrová

 

Oblastní galerie v Liberci