Michael Čtveráček 

Michael Čtveráček
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
21. září 2017 - 31. prosinec 2017

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Ke světlu / Obecné principy

Michael Čtveráček (1971) vystudoval fotografii na pražské FAMU. Pro jeho tvorbu je typická poetická citlivost ke krajině, vnímavost pro formální postupy avantgardy a práce převážně s černobílou fotografií. V rámci krajinářské fotografie autor vytvořil řadu cyklů pracujících s minimalistickou až meditativní podobou daného přírodního výseku. V nejnovějším experimentálním cyklu však vychází z protipolného směru, v němž si všímá bohatosti kompozičních motivů ukrytých v lesním podrostu. Zde pod zdánlivým chaosem probleskuje subtilní řád vznikající z neúnavného směřování celého rostlinného světa za světlem.

 

Vernisáž: 21. 9. 2017 v 17.30 hodin

Komentovaná prohlídka s autorem a Jaromírem Typltem: 

22. 10. (neděle) v 15.00 hodin

Komentovaná prohlídka s autorem a Zuzanou Štěpanovičovou:

30. 11. (čtvrtek) v 10.30 a 17.00 hodin

 

Oblastní galerie v Liberci