Metznerbund 

Metznerbund
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
21. září 2017 - 31. prosinec 2017

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Metznerbund

dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920-1945

Oblastní galerie Liberec připravila další z výstav mapující dějiny umění a kultury německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska. Po dlouholetém výzkumu představuje v rámci samostatné výstavy historii jednoho z nejdůležitějších a největších uměleckých uskupení tohoto okruhu. 

Spolek Metznerbund vznikl v roce 1920 v Československu jako svaz zdejších německých výtvarných umělců, aby prosazoval jejich umělecké, společenské a sociálně-ekonomické zájmy. Podobně jako jeho dva předchůdci, kterými byly Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen a Deutschböhmischer Künstlerbund, byl koncipován národnostně, nikoli s důrazem na umělecké směřování. Na tomto základě spoluutvářel do roku 1945 identitu německy hovořících obyvatel Čech, Moravy a Slezska.

Po úspěšné výstavě Mladí lvi v kleci ukáže výstava v podbazénové hale kromě již známých děl konvolut dosud neprezentovaných obrazů, kreseb a plastik německočeských autorů, např. Karla Maye, Richarda Felgenhauer, Franze Dietla, Erwina Görlacha, Wenzela Franze Jägra nebo Emila Schwantnera. Výstavu doprovází stejnojmenný katalog, jehož vydání umožnila Grantová agentura České republiky. Podrobnější informace naleznete na webu projektu www.metznerbund.cz

 

Komentované prohlídky:
čtvrtek 5. 10. 2017, v 10.30 a 17.00h
čtvrtek 16. 11. 2017, v 10.30 a 17.00h
neděle 10. 12. 2017, v 15.00h
a dále po předchozí domluvě

 

Oblastní galerie v Liberci