Pavel Holas 

Pavel Holas
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
12. říjen 2017 - 26. listopad 2017

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

(1968–2015)

V letech 1983 - 1987 studoval gymnázium Turnov a dále 1987 - 1992 ČVUT, obor výrobní stroje a zařízení. malovat začal hodně pozdě, ale přesto se dostal na   AVU Praha, kde v letech 1995 - 2001studoval v Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana. Od roku 2002 působil až do zrušení tohoto ateliéru jako jeho asistent. Byl aktivní organizátor ateliérových výstav  a velmi dobře se uplatil jako autor katalogových textů. Dal by se bez nadsázky označit jako teoretik tohoto ateliéru.

V době studií si vybíral témata, která vybízela k volnějšímu způsobu iluzivní malby. Byly to vodní krajiny až monetovského typu většinou v podobě výseků zvlněné hladiny tůně nebo jejího vnitřního světa s jemnou hrou světel. Také pracoval s uměle vytvořeným vodním prostředím, jakýmsi akváriem, kde prosvětlená atmosféra obsahovala nezřetelně vystupující předměty. Tuto druhou polohu rozvinul do diplomové práce s názvem Space to Space - Průniky prostorů. Je to prostorová transformace asambláže předmětů ve vodním prostředí skleněné nádoby. V tomto období se do jeho obrazů dostala expresivní barevnost i gesta. Od roku 2007, ale nejintenzivněji v roce 2009, pracoval na velkém souboru Hádanky a hlavolamy, ve kterém zpracovával poznatky z diplomové práce na základě neuvěřitelného množství fotografických studií. Téma, ke kterému se neustále vracel, byly muchomůrky. První namaloval v roce 2000. Závěr jeho tvorby je spjat s jeho doktorandskou odbornou prací. Důležitá pro něj byla i hudba, kterou ale s malbou nijak nespojoval. Byl varhaníkem v Turnově a realizoval i svoje vlastní skladby většinou v hradní kapli na Valdštejně. Od roku 2001 do konce trvání ateliéru klasických malířských technik v roce 2012 byl asistentem Zdeňka Berana. Zemřel tragicky v průběhu doktorandského studia na AVU. Téma jeho doktorandské práce byly deformace napříč historií figurální malby. Jeho nepočetné malířské dílo bylo ovlivněno komplikovaným osobním životem.

 
místo konání: ochoz
kurátorka: Markéta Kroupová 
reprodukce obrazů ze soukromých sbírek, FEIGLGALLERY a Oblastní galerie Liberec