Kolem umění 

Kolem umění
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
26. srpen 2017 - 30. září 2017

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Jakub Berdych Karpelis, Jakub Berdych st., Edyta Kulla, Krzysztof Rozpondek

Výstava je součástí projektu, v jehož rámci se prezentuje umělecký potenciál polsko-českého příhraničí v oblasti umělecké práce se sklem, keramikou a designem. Účastní se ho dva čeští a dva polští umělci, kteří se snaží ve svých tvůrčích odvětvích překračovat ustálené umělecké normy: za českou stranu designér Jakub Berdych Karpelis a umělecký sklář Jakub Berdych st., za stranu polskou Edyta Kulla z Jelení Hory, autorka nekonvenčních vitráží a Krzysztof Rozpondek, vratislavský sochař a keramik. 

Výstava se uskutečňuje na Boučkově statku na Malé Skále v termínu 26. 8.–30. 9. 2017. Otevřeno denně kromě pondělí 11–17 hodin.

Vernisáž: 26. 8. v 17.00 hodin

Komentovaná prohlídka za účasti umělců a hostů z Polska: 9. 9. v 17.00 hodin

Na výstavě budou představeny vizuálně atraktivní předměty ze skla (Jakub Berdych Karpelis, Jakub Berdych st., Edyta Kulla) ale i „selsky strohé“ keramické objekty Krzysztofa Rozpondeka. Čeští umělci, otec a syn, představují své designérské invence, založené na stírání hranic mezi užitým uměním a individuální uměleckou tvorbou. Světově známý Jakub Berdych Karpelis, jehož práce jsou zastoupeny například v Moss Gallery v New Yorku nebo v Die Neue Sammlung Pinakothek der Moderne v Mnichově, vytváří nekonvenční designové objekty, které se vyznačují se humorem a ironií. Například objekt nazvaný Bubble soap představuje skleněné baňky různých velikostí vznášející se nad plastovým vědrem používaným v domácnosti k úklidu. Tvorbu obou Berdychů charakterizuje precizní řemeslné zpracování, surrealistická nálada a iracionalita navrhovaných kombinací. Edyta Kulla své vitráže obohacuje o přírodní motivy, například o části těla hmyzu nebo o nalezené předměty, jako jsou dětské hračky a podobně. Ve své tvorbě vychází z různých variant secese a nadrealismu. Rustikální objekty Krzysztofa Rozpondeka připomínají kultovní předměty, etnické artefakty či archeologické nálezy.

Výstava je výsledkem společného přeshraničního projektu Oblastní galerie Liberec a BWA Jelenia Góra. 

 

Oblastní galerie v Liberci