Joža a Franta Uprkovi ze sbírek GVU Hodonín 

Joža a Franta Uprkovi ze sbírek GVU Hodonín
Galerie umění Karlovy Vary - Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
14. září 2017 - 29. říjen 2017

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary

vernisáž 14. 09. v 17.00 hodin


Malíř Joža Uprka svou impresivní malbou zachytil život na Slovácku v mnoha podobách a kompozicích vždy vynikajících bravurní kresbou i koloristickou kvalitou malby. Sochař Franta Úprka, mladší bratr slavnějšího malíře, se též tematicky obracel k rodnému kraji a vytvořil rozsáhlou řadu sochařských studií charakteristických lidových typů.

Výstava představující tvorbu významných moravských umělců z přelomu 19. a 20. století byla připravena ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Hodoníně. Tato instituce navazuje na tradice spolku Sdružení výtvarných umělců moravských, známého pod zkratkou SVUM. Spolek byl založen v roce 1907 a svou činnost rozvíjel až do roku 1959. Na počátku století sehrál nezastupitelnou roli při emancipaci moravského umění. Za padesát let jeho existence se v něm vystřídala celá řada umělců, k těm nejznámějším patřili bratři Joža a Franta Uprkové. Dílo obou bratrů vycházelo z jednoho inspirativního zdroje, kterým byl život lidí na slováckém venkově, naplněný bohatými tradicemi folklóru. To plně odpovídalo spolkovému programu založenému na myšlence „moravanství“. Jejich dílo spojuje dekorativní secesi, impresionismus i novou expresi s aktualizovanými národně obrozeneckými názory. Malíř Joža Uprka (1861-1940) patřil k umělecké generaci devadesátých let. Jeho výrazně barevný a osobitě adaptovaný impresionismus je divácky atraktivní, jeho figurální malířské dílo tvoří trvalou hodnotou jako pandán krajinářské tvorby žáků Julia Mařáka. Tvorba sochaře Franty Úprky (1868-1929) je na výstavě představena souborem prací, která nejsou všeobecně známá. Méně proslulý z obou bratrů vytvořil početné a kvalitativně vyrovnané dílo, které je neokázalou oslavou jeho rodného kraje a lidí v něm žijících.

 

Galerie umění Karlovy Vary