Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Jiří Vašica - Sochařovy sny 

Jiří Vašica - Sochařovy sny
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 
12. červen 2015 - 31. červenec 2022

Nové Město na Moravě, stálá expozice — Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Sny Jiřího Vašici jsou o ušlechtilém kameni, o jeho sametově hladkém průzračném lesku. Vnímá svými prsty chvějící se chladivý povrch, měkké odrazy světla na vyhlazené ploše. Cítí  křehkou rovnováhu každého kusu kamene, jeho vnitřní vesmír, rozložení přírodních sil, které kámen stvořily. Vašicovy mramorové objekty roztočené na kovovém hrotu jsou zbaveny tíhy zemské přitažlivosti, lidské oko nestačí vnímat v rozostřených tvarech rotujícího kamene otisky sochařovy ruky. Levitující kameny evokují představy o mohutných objektech valících se černým prostorem pod hvězdami a nabízejí blízký pohled na stvoření vesmíru.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě