Z tvorby V. Makovského 

Z tvorby V. Makovského
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 
11. červenec 2017 - 31. říjen 2020

Nové Město na Moravě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Při návštěvě Horácké galerie máte nyní možnost zhlédnout i nově nainstalovanou expozici z díla Vincence Makovského. Stálá výstava vychází z autorova pozůstalostního odkazu, který Horácká galerie spravuje ve svých sbírkách a který byl pro tento účel zrestaurován. Zahrnuje návrhy děl realizovaných v interiéru i exteriéru na řadě míst naší republiky i v zahraničí. Výstava ukazuje vývoj autorovy sochařské tvorby, jejíž tematické zaměření vždy reagovalo na aktuální dění své doby.

Český akademický sochař, který se narodil roku 1900 v Novém Městě na Moravě. Je považován za čelného představitele meziválečné avantgardy. Jeho sochařská tvorba prošla různými obdobími od počátečního civilismu přes kubismus ve dvacátých letech až po abstrakci.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě